Класифікація нещасних випадків за тяжкістю та кількістю потерпілих  

Класифікація нещасних випадків за тяжкістю та кількістю потерпілих

Класифікація нещасних випадків

Аналіз фактів травматизму підтверджує вирішальну роль людини у створенні передумов формування травмонебезпечних ситуацій.

Значна кількість нещасних випадків відбувається через суб’єктивні причини, пов’язані з особистістю людини, її поведінкою. Врахування індивідуально-особистісних характеристик має велике значення у створенні безпечних умов праці.

З робітниками, що регулярно вживають алкогольні напої, нещасні випадки трапляються в 0,35 раза частіше, а ушкодження внаслідок травм у них тяжчі, ніж в осіб, котрі не вживають алкоголю.

Розрізняють нещасні випадки, пов’язані з роботою та виробництвом, а також побутові нещасні випадки, пов’язані з роботою. Останні є поняттям більш широким і включають нещасні випадки, які відбулися не лише на виробництві, а й поза ним .


6360875803622784.html
6360932507083161.html
    PR.RU™