Розрахунок рівня беззбитковості

Під рівнем (точкою) беззбитковості (окупності) розуміють кількість реалізації продукції, при якому чиста виручка від реалізації продукції дорівнює її повній собівартості, тобто це означає, що збитків уже нема, але нема ще і прибутку, тобто:

ц * Кб = ВП + вз * Кб (10.5)

де, ц – ціна одиниці продукції; Кб – обсяг продукції, при якому відсутні прибутки підприємства і нмає збитків (доходи дорівнюють витратам).

Звідси рівень беззбитковості

Кб = ВП / (ц - вз) (10.6)

Оскільки, при розгляді лише фінансової звітності підприємства немає можливості оцінити кількість випущеної продукції, то для оцінки точки беззбитковості використовують показники порогу рентабельності та запсу фінансової стійкості.

Поріг рентабельності – це рівень беззбитковості виражений не в кількості випущеної продукції, а в грошових одиницях, тобто

ПР=Кб*ц=ВП*ц/(ц-вз) = ВП * Vp / (Vp - ВЗ) = ВП * Vp / ДМ =ВП / ПвДм (10.7)

Запас фінансової стійкості показує скільки відсотків від поточного обсягу продаж (чистої виручки) продукції необхідно випустити, щоб досягти точки беззбитковості:

ЗФС = (Vp – ПР) / Vp * 100% (10.8)


Рис. 10.2. Графік аналізу поведінки витрат, прибутку та обсягу продаж.


6101701967942799.html
6101771807760668.html
    PR.RU™