Рівень 2.

І блок. Дайте визначення поняттям:

Антидемаркаціонізм – протест проти будь-яких різких розмежувань різних у класичній культурі напрямів діяльності

Абсолютна ідея – єдина всеохоплююча реальність, субстанція єдиний універсальний чинник усіх форм буття (суб 'єкт) світлий розум, єдине рефлексивне поле

Ревеляціонізм – або принцип богоодкровення (відлат. revelatio – одкровення), припускає існування «таємного» знання,необхідного для спасіння. Одержати це знання за допомогою розуму людина неможе. Бог відкриває це знання у Святому Письмі через пророків і апостолів

Карма – в уявленнях про сансару - закон універсального причинного зв язку, згідно з яким все, що здійснює душа під час її актуального існування у певному тілі, становить її життєвий контекст: нічого не губиться, нічого не зникає, тому все погане і все добре впливає на долю душі в її подальших втіленнях

ІІ блок. Робота з першоджерелом.

“Релігія є тотожний із сутністю людини погляд на сутність світу і людини. Але не людина підноситься (в ній) над своїм поглядом, а погляд підноситься над нею,… панує над нею. Ми повинні поставити на місце любові до Бога поставити любов до людини як єдино істинну релігію, на місце віри в Бога – віру людини в саму себе, у свої власні сили, віру в те, що доля людства залежить не від істоти, що стоїть поза ним та над ним, і від нього самого, що єдиним дияволом для людини постає людина груба, забобонна, корислива, злостива, але й що єдиним богом для людини постає сама людина.” (Л.Фейєрбах).

Чи можна погодитись із таким тлумаченням релігії? Спробуйте оцінити позитивні та негативні сторони даної позиції. Наскільки реальною постає ідея замінити релігію одкровення (любові до Бога) релігією всезагальної людської любові? Чого, на вашу думку, не враховує Л.Фейєрбах у свої гуманних проектах? – Ознайомтесь із тим, як формулює Л.Фейєрбах так званий “антропологічний принцип” своєї філософії:

“Нова філософія є повне, абсолютне, безперечне розчинення теології в антропології… Нова філософія перетворює людину, включаючи й природу як основу людини, в єдино можливий, універсальний та вищий предмет філософії, перетворюючи, таким чином, антропологію (у тому числі й фізіологію) в універсальну науку… Істина не є ні матеріалізм, ні ідеалізмом, ні фізіологія, ні психологія; істина – це тільки антропологія… В чому ж полягає мій метод? В тому, щоби через посередництво людини звести усе надприродне до природи та через посередництво природи усе надлюдське звести до людини…” (Л.Фейєрбах).
6101632832282987.html
6101654094303728.html
    PR.RU™