Відомість обладнання і оснащення дільниці

Позиція на плануванні Найменування обладнання Марка, тип Кількість, шт Габаритні розміри, мм Займана площа, м2

По площі дільниці Fд і площі зайнятої обладнанням Fоб, визначається коефіцієнт, що враховує робочі зони і проходи та порівнюється з нормативними [1, 6], тобто:

, (2.4)

де Fд – площа дільниці, м2;

Fоб – площа зайнята обладнанням, м2.

[sн] – коефіцієнт, що враховує робочі зони і проходи.

Якщо умова (2.11) не виконується, то в таких випадках необхідно вирішувати питання збільшення площі дільниці за рахунок переміщення частини обладнання на інші дільниці або його заміни.

Площі дільниць або відділень, в яких, крім обладнання, в процесі ремонту знаходиться біля робочих місць машини та складальні одиниці, уточнюють з урахуванням площі, займаної цими машинами та складальними одиницями.

Для таких підрозділів можна віднести дільниці: зовнішнього очищення, розбирально-очисні, ремонтно-монтажні та ін. Їх площі уточнюють за формулою:

Fд = (SFм + SFоб)×[sн], (2.12)

де SFм і SFоб – відповідно сумарні площі, зайняті машинами (складальними одиницями) та обладнанням, м2.

Регламентована площа на одну машину наведена в табл. 2.6., а значення коефіцієнтів, що враховують робочі зони і проходи в табл. 2.7.

Таблиця 2.6.


6101405859046948.html
6101457786103661.html
    PR.RU™