Амбулаториялық карта толтыруды бағалау критерийлері

Бағалау критерииі Деңгейі 11 сабақ
Керемет Жарам-ды Түзету қажет Жарамсыз
1. Ауру тарихын толтырудың модуль талаптарына сәйкес келуі. 4,5
2. Ауру тарихы бөлім және бөлімшелерінің логикалық реттілікпен орналасуы. 4,5
3. Науқастың шағымдарын толық сипаттау және оның детализациясы. 4,5
4. Анамнез мәліметтерін толық сипаттау және оның детализациясы. 4,5
5. Объективті мәліметтердің толықтығы және оны сипаттау сапасы. 4,5
6. Қажетті қосымша зерттеу әдістерін таңдай білуі. 4,5
7. Релевантты зерттеу әдістерін таңдауын негіздей алу. 4,5
8. Салыстырмалы нақтама жүргізген аурулар тізімінің толықтығы. 4,5
9. Салыстырмалы нақтама жүргізе алу. 3,75 2,5
10. Неғұрлым тиімді емдеу әдісін таңдай білу. 3,75 2,5
11. Ем әдісін (тактикасын) таңдауды негіздей білу. 3,75 2,5
12. Материалды ұсыну стилі (орналасуы, формулировкасы дұрыс, құрылымдылығы). 3,75 2,5
13. Кәсіби терминологияны қолдану. 3,75 2,5
14. Материалды дәл және анық қорытындылай алу. 4,5
15. Ауру тарихы материалындағы бағыт-бағдар дәрежесі. 4,5
16. Кәсіби терминологияны қолданып дәл, сапалы, реттілікпен жеткізе білу. 3,75 2,5
17. Өз позициясын соңына дейін ұстай алу және критикаға конструктивті жауап беру қабілеттілігі. 3,75 2,5
18. Ауру тарихын толтыру сапасы. 3,75 2,5
Қорытынды: балл 75 балл балл балл

Жалпы максимальды балл – 100. Қорытынды балл _______________________ Оқытушы қолы ____________________

Чек-парақ № 10

Студенттің Т.А.Ә. __________________________________________ Курс _____________ Топ _____________ Топша ________________

Табиғи тіс сайларын герметизациялауды бағалау критерийлері.

№ р/с Бағалау критерииі Деңгейі сабақ
Керемет Жарам-ды Түзету қажет Жарамсыз
1. Баланы қарап тексеруге және табиғи тіс сайларын герметизациялауға қажетті құрал саймандар, қондырғыш және жадиғаттарды дайындады 7,5
2. Баланы қарап тексеріп, табиғи сайлары терең тістерді анықтады 7,5
3. Ұқсаса ауру топтарын анықтады. 7,5
4. Баланы емдеу жоспарын құрды 7,5
5. Жағдайға байланысты табиғи тіс сайларын герметизациялаудың инвазивті/инвазивті емес әдістерімен жүргізу үшін баланың ауыз қуысы мен көрсетілген тістерді дайындады 7,5
6. Табиғи тіс сайларын герметизациялауды инвазивті/инвазивті емес әдістерімен жүргізді 7,5
7. Қажетті құрал саймандарды, жадиғаттарды қолдана отырып тістерге соңғы өңдеу жүргізді 7,5
8. Ауыз қуысын таза ұстау жөнінде ақыл кеңес берді 7,5
9. Негізгі стоматологиялық аурулардың алдын алу туралы ақыл кеңес берді 7,5
10. Сөйлеу мәдениетін көрсетті, мамандандырылған терминологияны қолданды 7,5
Қортынды 100 балл 75 балл 50 балл 0 балл

Оқытушының қолы _____________Чек-парақ № 11

Студенттің Т.А.Ә. _______________________________________ Курс _____________ Топ _____________ Топша _____________

Реминерализация әдістерін игергендігін бағалау критерийлері

№ р/с Бағалау критерииі Деңгейі сабақ
Керемет Жарам-ды Түзету қажет Жарамсыз
1. Баланы қарап тексеруге қажетті құрал саймандар, қондырғыш және жадиғаттарды дайындады 7,5
2. Сауалнама жүргізіп толық анамнез жинады, эндемиялық қоныстану аймағын анықтады 7,5
3. Баланы қарап тексеріп тісжегі үрдісінің белсенділігін анықтады 7,5
4. Баланы емдеу жоспарын құрды 7,5
5. Ауыз қуысын кәсіби тазалауды ТИ анықтай отырып жүргізді 7,5
6. Құрамында кальцийі бар препараттарды қолдана отырып экзогенді реминерализация жүргізді 7,5
7. Құрамында фторы бар препараттарды қолдана отырып экзогенді реминерализация жүргізді 7,5
8. Тісжегі үрдісінің белсенділігіне орай эндогенді реминерализациялық ем тағайындады 7,5
9. Құрамында микро және макроэлементтері бар құнарлы тамақтану туралы ақыл кеңес берді 7,5
10. Сөйлеу мәдениетін көрсетті, мамандандырылған терминологияны қолданды 7,5
Қортынды 100 балл 75 балл 50 балл 0 балл

Оқытушының қолы _____________


Чек-парақ № 12

Студенттің Т.А.Ә. _________________________________ Цикл күні_____________________________

Курс _____________ Топ _____________ Топша ________________


6099614486517993.html
6099662033389890.html
    PR.RU™