Методика вивчення роду іменників

Граматичне поняття роду іменниківформується в 3 класі переважно на основі використання по­яснювально-ілюстративного методу. Опрацьовуючи тему «Рід іменників», учитель має показати дітям, що:

іменники бувають трьох родів: чоловічого, жіночого і середнього;

для того щоб визначити рід іменників, слід поставити їх у формі однини;

рід деяких іменників слід запам'ятати (собака — ч. р., путь — ж. р.).

У шкільній практиці традиційно розпізнавання роду іменників здійснюється підстановкою особових займенни­ків — він, вона, воно чи присвійних — мій, моя, моє. Це має повідомити вчитель дітям перед виконанням вправ на розрізнення роду.

Важливо під час формування поняття роду показати учням, що визначити рід іменників можна тільки тоді, ко­ли вони вжиті в однині. З цією метою вчитель може за­пропонувати дітям визначити рід іменників у такому, на­приклад, реченні: До годівниці прилітають горобці і сини­ці. Учні переконуються, що відомий їм прийом визначення роду (підстановка слів він, вона, воно) до слів горобці і сини­ці не допомагає. Тоді вчитель пропонує інший варіант ре­чення: До годівниці прилетіли горобець і синиця. Так уч­ні повинні дійти висновку, що визначити рід іменника мож­на тільки за формою однини.


6099137254662250.html
6099239770327040.html
    PR.RU™