Характеристика сучасного стану митної справи в Україні

Протягом січня-червня 2007 року зусилля Держмитслужби були зосереджені на забезпеченні вчасного та якісного виконання її основних завдань, пов’язаних із протидією порушенням митного законодавства, наповненням державного бюджету, вдосконаленням митного законодавства і приведенням його у відповідність до міжнародних стандартів і стандартів Євросоюзу, спрощенням та модернізацією митних процедур на кордоні й усередині держави; активізації міжнародного співробітництва і співпраці з діловими колами та боротьби з корупцією.

Протягом І півріччя 2007 року в умовах зростання обсягів зовнішньоторговельних операцій митними органами забезпечено безперебійне оформлення 235,4 млн. тонн вантажів, з них експорт – 70,6 млн. тонн, імпорт – 62,0 млн. тонн, транзит – 102,8 млн. тонн. В середньому щодня оформлялося майже 1,3 млн. тонн вантажів, пропускалися близько 200 тис. громадян, 61 тис. транспортних засобів.

Порівняно з І півріччям 2006 року обсяги ввезення товарів зросли на 8,8 млрд. дол. США (на 47%), обсяги експорту – на 5,7 млрд. дол. США (на 33%). [25]

Забезпеченню митного оформлення зовнішньоторговельних операцій сприяла робота з вдосконалення структури митної служби, а також технологій митного контролю та оформлення, спрямована на прискорення та спрощення процедур митного оформлення товарів, що перетинають митний кордон України, при одночасному здійсненні ефективного контролю за дотриманням суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності чинного законодавства України.

Активно проводилась робота щодо розробки нормативно-правових актів, спрямованих на прискорення товаро- та пасажиропотоків, спрощення митних процедур, а також в цілому процедур державного контролю.

Верховною Радою України у І півріччі 2007 року прийнято у першому читанні розроблені Держмитслужбою законопроекти щодо:

- запровадження оподаткування за пільговими ставками товарів українського походження, які імпортуються в Україну. Це сприятиме створенню рівних умов оподаткування продукції українського походження та походженням з інших країн; припиненню можливих ухилень від сплати податків шляхом вивезення виробленої з давальницької сировини продукції з наступним її зворотнім ввезенням без оподаткування ввізним митом;- удосконалення визначення бази оподаткування товарів, які надходять в міжнародних поштових відправленнях. Законопроект спрямований на припинення можливості використання фізичними особами каналів поштового зв’язку для комерційної діяльності шляхом подрібнення товарної партії до обсягів неоподаткованого мінімуму;

- внесення змін до Законів України “Про Митний тариф України” та “Про Єдиний митний тариф” в частині опису та кодування товарів з метою виправлення технічних помилок, пов’язаних з неточністю перекладу оригінального тексту Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів.

Урядом затверджено розпорядження про організацію роботи державних контрольних органів за принципом „єдиного офісу”, проект якого розроблений Держмитслужбою.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07. 2007 № 910 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.97 № 574” затверджено форми вантажної митної декларації, що відповідають формам бланків єдиного адміністративного документа (single administrative document /SAD/, далі √ ЄАД), які відповідно до положень Конвенції про спрощення формальностей в торгівлі товарами застосовуються в Європейському Союзі й країнах Європейської асоціації вільної торгівлі. Запровадження форм вантажної митної декларації, аналогічних формам бланків ЄАД, створює передумови для інтеграції митних систем України та Європейського союзу, зокрема приєднання України до Конвенції про спрощення формальностей в торгівлі товарами, можливість чого визначена положеннями статті 76 Угоди про партнерство та співробітництво між Європейськими співтовариствами і Україною від 14.06.94, а також Конвенції про процедуру спільного транзиту. Постанова набирає чинності з 01.01. 2008. Окрім приведення зразків бланків у відповідність до бланків, що застосовуються в ЄС, Держмитслужбою також здійснюється розробка нової редакції Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації з урахуванням вимог Конвенції про спрощення формальностей в торгівлі товарами та додатку №37 Регламенту Комісії ЄС від 02.07.93 № 2454/93.

Для забезпечення повноти стягнення платежів до бюджету проводиться організаційна робота по збільшенню бази оподаткування шляхом посилення контролю за використанням податкових пільг, вексельних форм розрахунків, митним оформленням на підставі рішень судів.

Завдяки проведеній роботі протягом І півріччя 2007 року до Державного бюджету України перераховано податків та зборів на суму 25 млрд.450,6 млн. грн., що на 7 млрд.683,6 млн. грн. (на 43%) більше, ніж у січні-червні 2006 році (17 млрд.767,0 млн. гривень).

Розмір середньоденного перерахування митних платежів та інших податків і зборів за січень-березень 2007 року складає 213,9 млн. грн., що у 1,4 рази більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Загальні обсяги перерахувань у І півріччі 2007 року у порівнянні з січнем-червнем 2006 року збільшились за всіма видами митних платежів:

по ПДВ – на 6 119,0 млн. грн. (на 44,0%);

по ввізному миту - на 1 187,7 млн. грн. (на 40,1%);

по вивізному миту – на 17,0 млн. грн. (на 10,4%);

по акцизному збору – на 271,6 млн. грн. (у 2 рази);

по митних зборах – на 74,5 млн. грн. (на 18,7%);

по єдиному збору – на 8,5 млн. грн. (на 24,1%). [27]

Досягненням у напрямі наповнення Держбюджету України значною мірою сприяла активна взаємодія митної служби із суб‘єктами господарювання. Головною метою такої співпраці митної служби з бізнесовими колами є протидія „сірій” контрабанді, подолання тіньових механізмів ввезення в Україну товарів, створення надійних бар’єрів надходженню на споживчий ринок продукції без сплати визначених чинним законодавством податків і зборів, недопущення втрат Державного бюджету.

Затверджено методичні рекомендації із застосування окремих положень Митного кодексу України, що стосуються питань визначення митної вартості товарів, які імпортуються на митну територію України. Здійснення заходів щодо посилення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів дозволило протягом І півріччя 2007 року додатково направити до Держбюджету 547,6 млн. грн., що на 40,3 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Додаткові надходження до бюджету за рахунок посилення контролю за роботою з прийняття класифікаційних рішень склали 49,9 млн. грн., за рахунок перевірки країни походження товарів – 5,5 млн. гривень.

Митними органами забезпечується контроль за дотриманням законності при митному оформленні товарів та вантажів.

Протягом І півріччя 2007 року порушено 170 кримінальних справ про контрабанду на загальну суму 199,9 млн. гривень.

За фактами порушень митного законодавства складено 12 903 протоколів про порушення митних правил на загальну суму 340,2 млн. гривень.

При цьому у 9 403 справах реально вилучено предмети правопорушень на суму 197,2 млн. грн., що на 573 справи (52,3 млн. грн) більше, ніж за січень-червень 2006 року.

Протягом І півріччя 2007 року вилучено:

- промислових та продовольчих товарів, сировини та матеріалів на 120,9 млн. грн.;

- валюти на 27,0 млн. грн.;

- транспортних засобів на 48,1 млн. гривень.

Протягом січня-червня 2007 року у 384 випадках вилучалися наркотичні речовини, у 214 – зброя, у 46 – історичні та культурні цінності. [25]

Одним з пріоритетних напрямів діяльності є налагодження ефективної взаємодії митних органів України з відповідними службами суміжних держав, а також країн - найбільших торгівельних партнерів України з питань обміну інформацією про взаємну торгівлю з метою виявлення тіньових схем у зовнішньоекономічній діяльності, організованих угруповань, що мають корумповані зв’язки з владними структурами і ведуть заздалегідь сплановану злочинну діяльність у фінансовій, банківській, зовнішньоекономічній сфері, займаються легалізацією (відмиванням) кримінальних коштів.

Держмитслужбою України проводиться робота, спрямована на забезпечення участі громадян у формуванні та реалізації державної політики в галузі митної справи. Практично завершено створення Громадських рад у митній системі, які діють на даний час при 42 митницях. Громадські ради беруть участь в обговоренні проектів нормативно-правових актів, надають зауваження та пропозиції не лише з підготовки нормативних документів, а й щодо опрацювання технологічних процесів митного контролю.


6098501745495323.html
6098536307465047.html
    PR.RU™