Одиниці виміру констант рівноваг

1. У системі СГС: → ;

у системі СІ: →,

Оскільки , то

. (2.2)

.

Якщо , тоі є безрозмірними величинами.

2. У системі СГС: → ;

у системі СІ: →.

Оскільки , то

. (2.3)

Якщо , то і є безрозмірними величинами.

2.3 Зв'язок між та

, (2.4)

де - зміна кількості молів газоподібних речовин в результаті перебігу хімічного процесу.

У системі СГС: , тоді

, (2.5)

де у , у .

У системі СІ: , тоді

, (2.6)

де у , у .

Зауважимо, що при всі константи, незалежно від способу вираження складу рівноважної системи, будуть однаковими і не матимуть розмірності.

Аналіз рівняння (2.4) свідчить, якщо:

> 0, то >

< 0, то<

= 0, то= .


6092470881824744.html
6092518082685696.html
    PR.RU™